Haber

Türkiye’nin deniz ve kıyı suları kirliliği izlenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TÜBİTAK iştiraki tarafından yürütülen ‘Entegre Deniz Kirliliği İzleme Programı’ ile Türkiye’nin deniz ve kıyı suları 425 noktada 3 yıl süreyle izlenecek. Elde edilecek veriler doğrultusunda acil durum planları oluşturulacaktır.

2023-2025 döneminde Bakanlık ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi koordinasyonunda yürütülecek çalışma ile Marmara, Akdeniz, Ege ve Karadeniz 425 noktada 3 yıl boyunca düzenli olarak kirlilik açısından izlenecek. Bakanlığın Ankara’da bulunan Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne bağlı Çevre Referans Laboratuvarı’nda yer alan Sürekli İzleme Merkezi’nde denizlerden elde edilecek veriler denizlerin kirlilik durumu gibi birçok parametrede izlenecek. Müdahale gerektiren durumlara karşı acil eylem planları oluşturulacaktır. 150’ye yakın bilim insanının öncülüğünde ve 7 araştırma gemisi aracılığıyla yürütülecek olan proje, Marmara Denizi’nde 3 periyodu kapsayacak; Akdeniz, Ege ve Karadeniz’de yılda 2 devre olarak planlanmıştır.

SUALTI GÜRÜLTÜ HARİTASI HAZIRLANACAK

Bakanlıktan alınan bilgiye göre; Bu çalışma ile denizleri iyi bir çevre durumuna getirmek için öncelikle denizlerdeki kirlilik düzeyi, ekolojik kalite durumu, biyolojik çeşitlilik ve canlı türleri izlenecek ve bilimsel veri ve gözlemlerle takip edilecektir. Ayrıca Marmara Denizi’ndeki gerçek zamanlı su kalitesi şamandıra ile izlenecek, gemilerden su altı gürültü haritası çıkarılacak ve yabancı istilacı türler üzerinde çalışmalar yapılacak. Deniz suyu sıcaklıkları, deniz seviyesi, karbondioksit seviyeleri, hava sıcaklığının atmosferik özellikleri gibi iklim değişikliğine yönelik fiziksel parametreler artırılacak, mercan resifleri ve mercan habitatları izlenerek iklim değişikliğinin etkileri görülecektir. Kirlilik, ötrofikasyon, deniz çöpü ve gürültü gibi deniz ekosistemi, biyoçeşitlilik ve besin ağları üzerindeki baskıların niteliği ve boyutu ile neden oldukları etkilerin belirleneceği çalışmada, yeni türlerin keşfi, nesli tükenmekte olan türler, deniz kuşları ve yunus gözlemleri yapılacaktır. Bu bilimsel bilgiler ışığında denizlerin uyum sağlaması için eylem planları hayata geçirilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu